Vakantie Egypte

Vakantiemogelijkheden Egypte

Offerte vakantie Egypte? Klik hier
Wat niet algemeen bekend is, is dat Egyptenaren geen Egyptisch spreken maar Arabisch. Ze zijn ook niet allemaal afstammelingen van het volk der farao’s. De 1,5 miljoen Kopten die nog in Egypte leven zijn dat wel en zij zijn het die de taal van het oude Egypte het langst hebben gesproken. Sinds 1958 is ook de naam Egypte vervangen door ‘Verenigde Arabische Republiek’ maar dat weten alleen de politici die ooit Egypte tot leider van de Arabische wereld wilden maken. Ten westen van de Nijl is het land één grote zandbak met zo goed als geen vruchtbare grond. Een uiloper van de Sahara, de Libische woestijn, reikt tot halverwege het land en kent van oudsher zijn eigen bewoners, de Toearegs, een Berbervolk dat ook voorkomt in het noorden van de Soedan. De moderne vorming van Egypte wordt toegeschreven aan Mohammed Ali die in 1769 werd geboren in het huidige Griekenland dat toen deel uitmaakte van het Osmaanse Rijk. Hij veroverde samen met een Britse strijdkracht het land op de Fransen en Egypte werd een Brits protectoraat. Op 18 juni 1953 maakten jonge officieren een eind aan de monarchie en werd Egypte een republiek, dat het nog steeds is.

Landschap en klimaat

Egypte wordt door één van de meest roemruchte rivieren uit de geschiedenis, de Nijl, over de lengte van het land in tweeën gedeeld. Het westelijke deel is volstrekt van geen economisch belang, op de westelijke oever van de rivier na. De Nijl wordt aan de oostkant van de Rode Zee gescheiden door de Arabische Woestijn en in het zuiden beschermt de Nubische Woestijn het land tegen vreemde legers. Aan de kust met de Rode Zee ligt een tamelijk vruchtbare strook die doorloopt tot aan de stad Suez, naamgever aan het 168 km lange kanaal dat scheepvaart omheen het hele continent Afrika niet langer nodig maakte. Door de Golf van Aden en de Rode Zee voer men direct vanaf de Indische Oceaan naar de Middellandse Zee. Echter anno nu is door het teruggelopen vrachtaanbod, de gekelderde olieprijzen en de piraterij voor de kust van Somalië, de oude route bij scheepvaartmaatschappijen weer in trek.

Bezienswaardigheden

Al genoemd zijn de waterwerken die de Nijl op andere gedachten moesten brengen en gerichte irrigatie mogelijk moest maken. De vele stuwdammen en sluizen, en natuurlijk het Suez kanaal, zijn bijzonder sterke staaltjes van technisch vernuft. Maar de absolute toeristische klapper is het bestaan van de piramiden, in feite buiten proportionele doodskisten. Er zijn in de loop der jaren ontelbare expedities naar het land georganiseerd vooral uit Engeland, Frankrijk en Duitsland. Dat heeft geleid tot de blootlegging van inmiddels wereldberoemde graftombes, sarcofagen, piramides en beeldhouwwerken zoals de reuzensfinx voor de piramide van Cheops, liggende leeuw met koningskop, het goddelijke karakter van de farao uitdrukkend. Die expedities en opgravingen vonden plaats onder zware omstandigheden zowel qua terrein als qua temperatuur. Een Britse onervaren jonge archeoloog juichte in het zicht van een groep piramiden: ‘Eureka, Spitsbergen…’, maar hij had een zonnesteek en is op eigen verzoek in de bovenloop van de Nijl achtergelaten waar hij bevriend is geraakt met nomaden uit Somalië. Later gaf de geschiedenis hem gelijk, (Google op ‘pyramiden’). Voor de locaties van al dit schoons consultere men de reisliteratuur.