Vakantie Nederland

Vakantiemogelijkheden Nederland

Offerte vakantie Nederland? Klik hier
Al voor de tweede wereldoorlog was in Nederland zich een multiculturele samenleving aan het ontwikkelen. Doordat het land altijd een zeevarende natie is geweest, wist het al vrij vroeg in de geschiedenis belangstelling te wekken bij Aziatische volkeren maar zeker ook bij Europese. Dat was indertijd vaker op diplomatiek- en handelsniveau dan dat er culturele uitwisseling was maar toch is dat de aanzet geweest tot de tolerantie t.o.v. andere volkeren waarom het land zo geroemd werd. Dat is nu voorbij. Nederland is verworden tot een smeltkroes van nationaliteiten die elkaars bloed wel kunnen drinken, zoals dat voor en in de Middeleeuwen het geval was. Germanen, Franken, Saksen, Friezen en Hunnen bevochten elkaar te vuur en te zwaard en toen daar ook nog de godsdienstoorlogen tussen protestanten en katholieken bijkwamen was Leiden in last. Die toestand is weergekeerd, de acteurs gesubstitueerd door Marokkanen, Turken, Antillianen, Surinamers, Kaapverdiërs, Polen, Bulgaren, voormalig Joegoslaven, Armeniërs, Roemenen etc. De staat der Nederlanden blinkt niet uit door inzicht en criminaliteit en intimidatie vieren hoogtij. De generatie van de wederopbouwers na de oorlog wordt op alle mogelijke manieren genegeerd, alle respect is verdwenen. Met de Calvinisten aan de macht kan de politie haar gang gaan. Beeldenstorm.

Landschap en klimaat

Langs de west- en de noordkust van Nederland strekt zich een prachtige duinenrij uit die op sommige plaatsen honderden meters landinwaarts gaan. Om de zandduinen tegen de wind te beschermen en erosie te voorkomen zijn die beplant met helmgras. Achter de duinen liggen de landbouw- en veeteeltgronden met vaak veen en klei als ondergrond. Van hoogveen werd vroeger ook turf gestoken, een veel gebruikte brandstof door boeren toen de kolen nog niet het platte land hadden bereikt. Die turf werd hoofdzakelijk gewonnen in de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Limburg. In Friesland zijn tot ieders verbazing echte dichte natuurlijke wouden die plotseling ophouden en ruimte maken voor akkers en weilanden. In de provincies Gelderland en Noord-Brabant vind je ook nog overgebleven duinen waarschijnlijk resterend uit de IJstijd. Uitgestrekte natte heidevelden en vennengebieden tref men in het zuiden van het land, waar in winterse tijden schaatsplezier het tijdverdrijf is. Veel bebossing is er in Midden Nederland met name op de Utrechtse heuvelrug en op de Veluwe. Nederland kent uitsluitend een zeeklimaat. Milde tot warme zomers en matige vorst in de winter en veel regen en wind, kenmerken dit klimaattype. Uitersten komen voor in zowel zomer als winter, dan ligt er boven Rusland een hardnekkig hogedrukgebied.

Bezienswaardigheden

Tussen de Zeeuwse en Zuid Hollandse eilanden voltrok zich in de voorbije decennia een knap staaltje van Nederlandse wereldvermaarde weg- en waterbouw in de vorm van de Deltawerken. Overspanningen en ondertunneling op een schaal die zij weerga niet kent en, daar toch in de buurt, verbaas je in Rotterdam over de wederopbouw na de Duitse bombardementen en de uitbreiding van de stad in het havengebied met als belangrijkste verbinding de Erasmusbrug. In Amsterdam kom je weliswaar in één grote bouwput, maar die zie je niet als je over de grachten slentert of de markante architectuur in je opneemt van het geherprofileerde havengebied. In de residentie Den Haag staan de Ridderzaal op het Binnenhof en de Gevangenpoort op het Buitenhof, die lopend langs de Hofvijver uitzicht geeft op het Mauritshuis. In het zuiden van Nederland lokt het idyllische heuvelland met rustieke dorpjes als o.a. Vijlen, Sibbe, Slenaken, Gulpen en Vaals op het drielandenpunt. Maastricht als hoofdstad van Limburg is de vriendelijkste en meest gastvrije stad die kant uit en het staat er oogstrelend vol met godshuizen, café’s en restaurants. Dat gaat prima samen.